#STU04 – Marie Demker & Ulf Bjereld: “Fria logotyper och nya politiska skiljelinjer”

Tisdag, 29 November 2011, klockan 18.00

Titel: Fria logotyper och nya politiska skiljelinjer
Twittrare: Marie Demker, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet, och Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet. De båda har arbetat med analyser och begreppsliggörande av nya sociala skiljelinjer under snart ett decennium.
Beskrivning: I ett alltmer individualiserat och destabiliserat samhälle uppstår nya sociala skiljelinjer i samhället. Den kommunikationella revolutionen som fick sitt genombrott i slutet av 1960-talet har alltsedan dess omskapat samhällsgemenskapen och därmed också gett upphov till nya potentiella och sannolika politiska konflikter, rotade i de nya skiljelinjerna. En växande grupp medborgare som vi valt att kalla de fria logotyperna är centrala i mobilisering och artikulering av dessa nya skiljelinjer.
Hashtagg: #STU04

För att delta: Följ hashtaggen och @SvTwuni-kontot på twitter (i olika fönster).

Vidare läsning

Alla texter av Marie Demker och Ulf Bjereld.

(Kapitel) Självförverkligare och världsförbättrare. En undersökning av de fria logotyperna. (2003) http://www.mim.org.gu.se/pdf/Sj%C3%A4lvf%C3%B6rverkligare%20och%20v%C3%A4rldsf%C3%B6rb%C3%A4ttrare….%20Kap%20i%20Demokratitrender.pdf

(Kapitel) Nya skiljelinjer? De fria logotyperna och EMU (2004) http://www.mim.org.gu.se/pdf/Nya%20skiljelinjer%20Bjereld%20Demker.pdf

(Artikel) The power of knowledge and new cleavages in a globalized world. An empirical study of the “Free Logotypes”
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03906700600931350

(Konferenspapper)   The Transformation of Modern Global Society – Individualism and New Political Cleavages in the Information Age
http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/3/1/2/8/6/pages312864/p312864-1.php

Och så har vi boktrilogin: I Vattumannens tid (2005) Kampen om kunskapen (2008) och Den nödvändiga politiken (2011).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s