Marie Demker & Ulf Bjereld: Fria logotyper och nya politiska skiljelinjer #STU04

Denna föreläsning hölls tisdagen den 29 november 2011, klockan 18.00, av Marie Demker, @vanstrastranden, professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet, och Ulf Bjereld, @UlfBjereld,  professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet.

Länkar till vidare läsning nedan.

Föreläsare

Marie Demker & Ulf Bjereld

Rum

#STU04

Det här är @ozonist, Svenska Twitteruniversitetets grundare, som twittrar: Välkomna till den första Twitterföreläsningen på svenska!
Om några minuter ska Marie Demker och Ulf Bjereld, båda professorer i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, ta över här.
Jag vill först bara påminna om att tagga alla frågor och instick med #STU04 så att alla kan se och följa med.
Både #STU04 och det som Ulf och Marie twittrar komemr att loggas och arkiveras på http://t.co/CFaoXxMh efteråt.
Nu lämnar jag över! Marie och Ulf, välkomna till Svenska Twitteruniversitetet! Timmen är er:
Vi som föreläser ikväll är Ulf Bjereld och Marie Demker, professorer i statsvetenskap som diskuterar nya politiska skiljelinjer.
Vi kommer att lägga upp föreläsningen i tre delar med en paus på ca 10 min mellan varje del. Nu börjar vi!
Vi talar om den kommunikationella revolutionen, en samhällsförändring som skapar nya sociala skiljelinjer och ett individualiserat samhälle.
Utvecklingen inom kommunikationsteknologin förändrar maktförhållandena i samhället så mycket att det rör sig om en samhällsrevolution.
Den kommunikationella revolutionen minskar territoriets betydelse och främjar transnationella nätverk, flexibilitet o innovation.
Industrisamhället fasas ut. Produktion och tolkning av kunskap och information blir istället allt mer central.
@jacobchr
RT @Vanstrastranden: Strax är kl 18 då @Vanstrastranden och @UlfBjereld föreläser om sociala skiljelinjer och fria logotyper på @SvTwuni på #STU04. Missa inte!
Individualiseringen innebär att industrisamhällets kollektiva institutioner som t ex partier, fack och kyrka förlorar medlemmar och makt.
Människors identiteter betingas allt mindre av grupptillhörighet. Allt färre identifierar sig med en särskild klass eller parti.
Sverige är det mest individualiserade landet i världen. Svensken betonar oberoende och självförverkligande, inte familj, nation, tradition.
Svensken är inte mindre politiskt engagerad än tidigare. men engagemanget tar sig andra uttrycksformer än genom de politiska partierna.
Men vad händer då med makten och med politiken i det nya samhälle som växer fram? Det skall vi tala om i nästa pass om 10 minuter.
@matsfagerberg Interagera genom att tagga dina tweets #stu04. /@ozonist
@matsfagerberg Det är bara att svara men använd #stu04 i frågan så kan alla följa.
@matsfagerberg
Känns spontant som en mix av Manuell Castells och Lars Trägårdh & Henrik Berggren #stu04
@ozonist
@waldemaringdahl Använd gärna taggen #stu04 så att alla kan se dina instick till @svtwuni. 🙂
@matsfagerberg Du får kanske lägga till en nypa Richard Florida och Karl Marx också! 🙂 #stu04
Vänster-högerdimensionen är fortfarande den överlägset starkaste politiska skiljelinjen i Sverige, men den minskar i betydelse.
Klassröstningen – att arbetare röstar vänster och tjänstemän höger – minskar. Väljarrörligheten ökar – väljarna byter parti mellan valen.
@matsfagerberg
Men Richard Floridas idéer har väl inte fått något empiriskt stöd när det gäller svenska förhållanden? #stu04
Den kommunikationella revolutionen skapar två nya sociala skiljelinjer: a) Kunskap vs Marknad b) Nationalstat vs Transnationella nätverk.
En politiskt relevant skiljelinje kräver en social bas, tar sig uttryck i värdeskillnader o leder till mobilisering av sociala grupper.
Kunskap vs marknad handlar om kunskap som en marknadsvara eller som en gemensam resurs. Piratpartiet har mobiliserat längs denna skiljelinje
Nationalstat vs transnationella nätverk handlar om att nationalstatens viktigaste maktresurs – kontroll av territorium – förlorat betydelse.
@ozonist
@SvTwuni Ser man samma individualisering i hela världen (fast i mindre grad) eller är Sv unik att drabbas av komm. rev. så här? #stu04
De politiska partierna har inte hunnit utveckla en politik för de konflikter som härrör ur dessa skiljelinjer. En orsak till partiernas kris
@mickerofon
@SvTwuni det som kallas klasspolitik alltså? #stu04
I nästa sekvens skall vi berätta om den nya sociala grupp som växer fram genom den kommunikationella revolutionen – de fria logotyperna.
@ozonist Sverige sticker ut rejält, men tendensen densamma i västvärlden, ssk i de länder där den kommunikationstekn utv nått längst. #stu04
@matsfagerberg Floridas definition av den kreativa klassen påminner en del om vår definition av de fria logotyperna.
@matsfagerberg
Kontroll av digitalt territorium då? En framtida uppgift för nationalstaten eller digitalstaten? #stu04
@mickerofon Intresseaggregering snarast, tar sig ibland uttryck som “klasspolitik” #stu04
@ozonist
@SvTwuni Var hamnar nationalism, högerpopulism, SD i detta? #stu04
@matsfagerberg #stu04 Jättebra kommentar – vi ser ju många försök. Frågan är om det blir staten eller företagen som sköter det…
@ozonist
RT @matsfagerberg: Kontroll av digitalt territorium då? En framtida uppgift för nationalstaten eller digitalstaten? #stu04
@ozonist tentativt placerar vi den mobiliseringen på skiljelinjen nationalstat-transnationella nätverk. Det är dock en paradox forts #stu04
@ozonist Paradox då många nationalistiska partier organiserar transnationella nätverk för att värna nationalstaten! #stu04
@matsfagerberg
@SvTwuni jo men finns det ett empiriskt stöd för det? Utifrån vad som redovisas på exvis. http://www.kulturekonomi.se verkar det inte så #stu04
@matsfagerberg Ja, Florida visat på ngt, men viktigt här är villkor och kriterier för kreativitet. Våra studier bekräftar till viss del.
Florida talar om den kreativa klassen, Castells om informationsproducenter. Vi talar om de fria logotyperna, över 20% av arbetskraften.
De fria logotyperna arbetar med att skapa och tolka kunskap och skapar därigenom värden och vinster för samhälle och näringsliv.
De fria logotyperna är FRIA eftersom de går in och ut ur olika nätverk och LOGOTYPER eftersom de är unika och inte utbytbara.
De fria logotyperna agerar på de båda skiljelinjerna Kunskap vs Marknad och Nationalstat vs Transnationella nätverk.
Vårt bidrag är att de fria logotyperna är 2 urskiljbara sociala grupper, beroende på om de arbetar med vinstmaximering el meningsskapande.
Vi kallar dessa båda grupper “självförverkligare” respektive “världsförbättrare”. Vi visar hur de skiljer sig åt i åsikter och värderingar
@matsfagerberg
@SvTwuni på vilket sätt är logotyperna unika och inte utbytbara? #stu04
De politiska partierna måste möta de nya skiljelinjerna och de fria logotyperna, och samtidigt värna sina ideologiska grundvärden.
Annars riskerar demokratin att urholkas o individualiseringen att övergå till egoism. Politik krävs för att reproducera samhällsgemenskapen.
Detta var den sista tweeten i föreläsningen – vi sitter kvar en stund för diskussion.
@matsfagerberg Grundidén är att de bär sin kompetens i sig själva, sin egen kreativitet, innovationsförmåga och mix av erfarenheter. #stu04
@dromograf
@SvTwuni kan ni utveckla egoistdystopi-tanken lite. Tycker ofta inte att detta begrepp är fruktbart i diskussioner. #stu04
@dromograf #stu04 Vi är inte dystopiska. Individualiseringen kan oxå vara frigörelse o möjliggöra mänskligt växande. forts.
@dromograf #stu04 Om politiken, som utgör gemensamma lösningar på gemensamma problem, trängs undan finns rationellt grund för egoism.
@dromograf
@SvTwuni Ok, tack. Och tack för föreläsningen. #stu04
@mickerofon #stu04 Lite svårt att gå dig till mötes då vi inte vet vad du tyckte var jargong.
@ozonist #stu04 Moderaterna har nog fattat galoppen, i alla fall ledningen. Annars mest lite spridda skurar. Tyvärr.
@mickerofon #stu04 Kolla förresten länkarna på @SvTwuni s hemsida. Kan @ozonist lägga en länk?
@ozonist
@SvTwuni @mickerofon http://t.co/U09upPsN #stu04
@mickerofon Jodå, fackspråk blir det. Kolla gärna in länkarna till böckerna, kanske finner du “Den nödvändiga politiken” intressant? #stu04
För den som är intresserad av att följa vår forskning titta gärna in på http://t.co/ngXJpLQi och/eller följ @MIMforskning på twitter.
Nu loggar vi ut för ikväll – vi finns i övrigt ständigt närvarande 🙂 på @ulfbjereld och @vanstrastranden #stu04
För den som är intresserad av att följa vår forskning titta gärna in på http://t.co/ngXJpLQi och/eller följ @MIMforskning på twitter. #stu04
@ozonist
@svtwuni Stort tack till Marie och Ulf och alla som deltog i diskussionen på #stu04, samt ni som följde med!
@ozonist
@SvTwuni Det hela kommer arkiveras på bloggen http://t.co/nv0Ag3tF ikväll! #stu04

Vidare läsning

Alla texter av Marie Demker och Ulf Bjereld.

(Kapitel) Självförverkligare och världsförbättrare. En undersökning av de fria logotyperna. (2003) http://www.mim.org.gu.se/pdf/Sj%C3%A4lvf%C3%B6rverkligare%20och%20v%C3%A4rldsf%C3%B6rb%C3%A4ttrare….%20Kap%20i%20Demokratitrender.pdf

(Kapitel) Nya skiljelinjer? De fria logotyperna och EMU (2004) http://www.mim.org.gu.se/pdf/Nya%20skiljelinjer%20Bjereld%20Demker.pdf

(Artikel) The power of knowledge and new cleavages in a globalized world. An empirical study of the “Free Logotypes”
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03906700600931350

(Konferenspapper)   The Transformation of Modern Global Society – Individualism and New Political Cleavages in the Information Age
http://citation.allacademic.com/meta/p_mla_apa_research_citation/3/1/2/8/6/pages312864/p312864-1.php

Och så har vi boktrilogin: I Vattumannens tid (2005) Kampen om kunskapen (2008) och Den nödvändiga politiken (2011).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s