Konceptet (sv)

Svenska Twitteruniversitetet: Tankesprängande idéer på 25 tweets. 
Svenska Twitteruniversitet (@SvTwuni) är en plats där kunniga föreläsare (till exempel forskare och akademiker) twittrar om intressanta idéer från fronten av sina respektive fält.
Twitterföreläsningarna sker under vissa begränsningar, som är tänkta att stimulera kreativiteten och utmana föreläsaren att formulera sin idé på ett så effektivt och intresseväckande sätt som möjligt. Begränsningarna är som följer:
  • Föreläsningen får vara maximalt 25 tweets lång. Varje tweet är i sin tur som alltid begränsad till 140 tecken.
  • Varje tweet ska vara naturligt bruten. Det vill säga, en mening får inte flöda över i flera tweets (men varje tweet måste inte heller avslutas med punkt).
Frågor kan ställas och ska besvaras under sammanlagt minst en timme från föreläsningens början. Frågor och svar ska innehålla den #hashtagg som @SvTwuni har tilldelat den aktuella föreläsningen. Varje föreläsning kommer att arkiveras tillsammans med tillhörande frågor och svar från denna #hashtagg.
På kontot @SvTwuni annonseras föreläsningarna med
  • föreläsningens titel,
  • föreläsarens namn och eventuellt Twitter-alias,
  • #hashtagg,
  • tidpunkt då föreläsningen startar, och
  • endast på bloggen: fem länkar till vidare läsning (man får även använda länkar i de 25 tweetsen).
När tidpunkten har kommit får föreläsaren tillgång till @SvTwuni-kontot och kan börja itroducera sig själv i några tweets. Sedan börjar själva föreläsningen!
Tips: Det går bra att trycka ut alla 25 tweets på en gång och sedan ta frågorna, men man kan med fördel utnyttja att Twitter är ett realtidsflöde: Lägga in pauser, svara på en fråga underhand och så vidare. Det levandegör föreläsningen, och genom att ställa frågor till publiken och svara på frågor kan man på ett enkelt sätt vinna några extra tweets för att utveckla sin idé…
Intresserad av att föreläsa? Gör så här!

One response to “Konceptet (sv)

  1. This is a treasure trove of the real thing. There is something special in real Brazilian music notably from that era that has a wonderful and sensual passion and a lush harmonic sense, yet is free and unpretentious about it. Thanks for the heads-up, Doug!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s