Category Archives: Föreläsningar (sv)

#STU04 – Marie Demker & Ulf Bjereld: “Fria logotyper och nya politiska skiljelinjer”

Tisdag, 29 November 2011, klockan 18.00

Titel: Fria logotyper och nya politiska skiljelinjer
Twittrare: Marie Demker, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet, och Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet. De båda har arbetat med analyser och begreppsliggörande av nya sociala skiljelinjer under snart ett decennium.
Beskrivning: I ett alltmer individualiserat och destabiliserat samhälle uppstår nya sociala skiljelinjer i samhället. Den kommunikationella revolutionen som fick sitt genombrott i slutet av 1960-talet har alltsedan dess omskapat samhällsgemenskapen och därmed också gett upphov till nya potentiella och sannolika politiska konflikter, rotade i de nya skiljelinjerna. En växande grupp medborgare som vi valt att kalla de fria logotyperna är centrala i mobilisering och artikulering av dessa nya skiljelinjer.
Hashtagg: #STU04 Continue reading